Maatwerk collectie 3 jaar Garantie

De garantie houdt in dat de consument recht heeft op gratis herstel van het product , indien de consument terecht onder de garantie heeft geclaimd. Reparatie en/of vervanging betekent geen vernieuwing van het product en/of verlenging van de garantietermijn. Indien ondanks herstel en/of vervanging sprake blijft van een non-conforme levering door Naya Rolgordijnen, dan heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden.Transport kosten bij retour en nieuwe artikel toezending is voor de consument.

De garantie heeft betrekking op materiaal- en/of fabricagefouten en/of schade ontstaan tijdens het transport. Het geleverde product dient volgens de instructie te worden gebruikt en behandeld. Bij ondeugdelijk gebruik zal er geen garantie kunnen worden geclaimd en schade worden vergoed. Hier wordt o.a. mee bedoeld: breuk- en/of waterschade, valschade, stootschade, onjuiste montage, ruw gebruik etc. door de consument veroorzaakt en/of het zelf proberen te repareren van het product.

Onze maatwerk producten hebben tot 3 jaar garantie vanaf aankoop datum.

Teneinde aanspraak te kunnen maken op de garantie dient de consument te beschikken over de originele pakbon/factuur van de aankoop. De aankoopdatum vermeld op de pakbon/factuur is leidend. De garantie geldt voor Nederland, België, Luxemburg en Duitsland.